Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
Odesílatel Martina Šulcová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2022 10:57:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.5


Přílohy
- vysvetleni ZD č.5.pdf (679.15 KB)
- 20_12_2022 VD Tuchlovský rybník Křemýž rekon vodního díla XC4 bez cen.xml (277.26 KB)
- 20_12_2022 VD Tuchlovský rybník Křemýž rekon vodního díla zadání.pdf (915.54 KB)