Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
Odesílatel Martina Šulcová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2022 09:52:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 4 + Rozhodnotí MÚ Bílina_7.12.22


Přílohy
- vysvetleni ZD č.4.pdf (671.25 KB)
- MÚ Bílina_07.12.2022 .pdf (704.01 KB)