Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.12.2022 09:17:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel vydává Vysvětlení zadávací dokumentace č.3


Přílohy
- vysvetleni ZD č.3.pdf (257.13 KB)