Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
Odesílatel Martin Chmelík
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.01.2023 11:25:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (312.92 KB)
- Nové znění návrhu SoD.docx (50.61 KB)