Veřejná zakázka: VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17725
Systémové číslo: P23V00000072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.01.2023
Nabídku podat do: 07.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna kabelových lávek v kabelovém kanále VD Nechranice, v části délky 480 m. V kabelovém kanále jsou vedeny kabely 22 kV pro vyvedení výkonu z vodní elektrárny, kabely NN pro obsluhu vodního díla a ovládací kabely. Při výměně kabelových lávek musí zůstat kabely funkční, výměna lávek bude probíhat za provozu. Výměně kabelových lávek bude předcházet provedení nové instalace světelných a zásuvkových rozvodů, včetně nového nouzového osvětlení.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a zněním smlouvy na veřejnou zakázku, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 958 826 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky