Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
Odesílatel Martin Chmelík
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2023 13:42:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.2 k výše uvedenému výběrovému řízení.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.2.pdf (313.58 KB)
- Nové znění návrhu SoD ze dne 30.1.2023..docx (50.30 KB)