Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí pro potřeby rezortu Ministerstva zemědělství
Odesílatel Hynek Rozkovec
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2023 10:32:24
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v příloze najdete vysvětlení ZD.

S pozdravem

MZe


Přílohy
- Vysvětlení ZD.pdf (138.13 KB)

Původní zpráva

Datum 14.03.2023 10:02:09
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Uchazeč by rád požádal o potvrzení záměru Zadavatele ve vztahu k prokázání profesní způsobilosti.

Zadavatel v Zadávací dokumentaci uvádí:
"splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, které dodavatel prokáže předložením
výpisu z obchodního rejstříku."

Zároveň odst. 1 § 77 ZZVZ uvádí: "Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje."

Rozumí tomu Uchazeč správně, že v případě Zadávací dokumentace šlo v případě požadavku na předložení výpisu z obchodního rejstříku o "zkratku", a v souladu s dikcí dle § 77 odst. 1 ZZVZ bude uznáván například výpis z živnostenského rejstříku.

Předem děkujeme za odpověď.