Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí pro potřeby rezortu Ministerstva zemědělství

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000086
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-008836
Datum otevření: 27.02.2023
Datum zavedení: 04.05.2023 12:32
Datum ukončení: 31.03.2027 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí pro potřeby rezortu Ministerstva zemědělství
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS Zajištění ICT odborných rolí na služby týkající se zajištění odborných kapacit z oblasti informačních a komunikačních technologií
  v souladu § 138 odst. 1 ZZVZ s přiměřeným použitím pravidel pro užší řízení dle § 3 písm. c) ZZVZ a § 58 ZZVZ. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány průběžně dle potřeb Centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů.
  DNS Zajištění ICT odborných rolí je zaváděn na období 4 let. Po tuto dobu se předpokládá potřeba využití odborných ICT rolí, jež jsou předmětem DNS.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 150 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS