Přijatá zpráva - ostatní

Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí pro potřeby rezortu Ministerstva zemědělství
Odesílatel Hynek Rozkovec
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2023 14:33:15
Předmět Zavedení DNS

Dobrý den,

Zadavatel oznamuje, že dne 4. 5. 2023 zavedl Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí pro potřeby rezortu Ministerstva zemědělství (dále jen „DNS – ICT role“). Nyní je tedy opět možné podávat žádosti o účast v DNS – ICT role.

V souladu s § 28 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nebyla považována za podanou žádost, která byla podaná jiným způsobem, než bylo stanoveno v zadávací dokumentaci, a v období, kdy dle ZZVZ nebylo možné podávat žádosti o účast. Tuto žádost má nyní dodavatel možnost podat znovu.

S pozdravem,

OVZ MZe