Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROSTŘEDKY ICT V REZORTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
Odesílatel Dana Kounovská
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.09.2015 13:55:39
Předmět 1. Dodatečné informace

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky poskytuje dodavatelům 1. dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám.
Zadavatel doplňuje Seznam odběrných míst, uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy o nákupu ICT prostředků se Státním pozemkovým úřadem o následující:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

Zadavatel dále doplňuje Seznam lokálních pracovišť, uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy o nákupu ICT prostředků se Státním pozemkovým úřadem o následující, viz Příloha 1. DI.


Přílohy
- Příloha 1. DI.doc (89.00 KB)