Profil zadavatele: Státní veterinární ústav Olomouc

 • Název: Státní veterinární ústav Olomouc
 • IČO: 13642103
 • Adresa:
  Státní veterinární ústav Olomouc
  Jakoubka ze Stříbra č.1
  779 00 Olomouc
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1034.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 508703
 • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-veterinarni-ustav-olomouc
 • Předchozí profil(y) zadavatele: S účinnosti od 27.2.2015 došlo ke změně URL adresy profilu zadavatele Státního veterinárního ústavu Olomouc. Starý profil zadavatele je umístěn na adrese: http://svuol.profilzadavatele.cz/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění recepční služby pro SVÚ Olomouc 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 08.02.2022 10:00
Dodávky obědů pro SVÚ Olomouc 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 08.02.2022 10:00
OPRAVA MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘE - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2021 28.02.2022 13:00
Zajištění recepční služby pro SVÚ Olomouc 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021 08.02.2021 10:00
Vakuový odpařovací systém
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 31.07.2015 10:00
Dodávky obědu rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2015
Dodávka elektřiny 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2014
Dodávka specifického gE ELISA testu na detekci BHV-1 gE glykoproteinu v bovinním séru, který je schopný rozlišit protilátky vytvořené po vakcinaci markerovou (gE deletovanou) IBR vakcínou
podlimitní Zadáno 22.10.2012
Plynový chromatograf
nadlimitní Zadáno 11.09.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016