Profil zadavatele: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
  • IČO: 00027031
  • Adresa:
    Drnovská 507/73
    16100 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1035.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 510236

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování IT služeb souvisejících se správou počítačové sítě Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i., Praha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 12.12.2022 13:00
Uspořádání mezinárodních konferencí na téma bioodpady a provedení testů zralosti metodou NIRS z důvodu hodnocení kvality kompostů pro VÚZT, v.v.i. Praha
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.04.2019 25.04.2019 08:00
Příprava a zprovoznění zkušební jednotky pro VÚZT, v.v.i. Praha
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.04.2018 29.06.2018 10:00
Zřízení bioenergetického centra
podlimitní Hodnocení 10.04.2015 11.05.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016