Profil zadavatele: Česká plemenářská inspekce

  • Název: Česká plemenářská inspekce
  • IČO: 00639613
  • Adresa:
    Slezská 100/7
    120 00 Praha 2-Vinohrady
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1039.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512704
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-plemenarska-inspekce

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky spotřebního materiálu tiskových zařízení pro Českou plemenářskou inspekci – vyhrazená veřejná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 10.04.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016