Profil zadavatele: ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

  • Název: ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD
  • IČO: 48135291
  • Adresa:
    Těšnov 65/17
    11000 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1040.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Redakční systém vědeckých časopisů ČAZV
VZ malého rozsahu Zadávání 16.11.2021
Zabezpečení provozu a podpory informační infrastruktury a výpočetní techniky ČAZV
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2021 21.05.2021 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016