Profil zadavatele: ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD

  • Název: ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD
  • IČO: 48135291
  • Adresa:
    Těšnov 65/17
    11000 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1040.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení