Profil zadavatele: Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
  • IČO: 00027022
  • Adresa:
    Radiová 1285/7, 10200 Praha - Hostivař, Česká republika
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1043.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 510681

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kapalinový chromatograf UHPLC
VZ malého rozsahu Zadávání 19.07.2021 28.07.2021 12:00
Monitory 27"
VZ malého rozsahu Zadávání 22.03.2021 31.03.2021 12:00
Pronájem vysokorychlostního mlýna s obsluhou - 2. část
podlimitní Zadáno 08.03.2021 22.03.2021 13:00
nákup noteboků
VZ malého rozsahu Zadávání 16.11.2020 26.11.2020 13:00
Nákup serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 21.02.2020 09:00
Výměna oken
VZ malého rozsahu Zadávání 07.02.2020 20.02.2020 14:00
Soupravy biochemických testů
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2019 26.11.2019 08:00
Kit pro izolaci plazmidů 2
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2019 26.11.2019 08:00
Kit na izolaci plazmidů 1
VZ malého rozsahu Zadávání 15.11.2019 26.11.2019 08:00
Laboratorní materiál
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2019 25.11.2019 09:00
lab. mat. - zátky
VZ malého rozsahu Zadávání 14.11.2019 25.11.2019 08:00
Externí HD
VZ malého rozsahu Zadávání 13.11.2019 22.11.2019 10:00
Výukové video
VZ malého rozsahu Zadávání 23.10.2019 07.11.2019 16:00
Laboratorní sklo
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2019 29.10.2019 15:00
Centrifugy Eppendorf minispin
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2019 24.10.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››