Profil zadavatele: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
nadlimitní Příjem nabídek 28.11.2023 05.01.2024 09:00
Nákup mobilních telefonů II 2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2023 23.11.2023 09:00
Dodávka kultivačně-pěstebního boxu III
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 06.10.2023 09:00
Dynamický nákupní systém na pořizování produktů ORACLE 2023 - 2025
nadlimitní Zadáno 25.09.2023 25.09.2023 09:00
Servis motorových vozidel 2023 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2023
Dodávka kolového traktoru II
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2023 19.09.2023 09:00
Dodávka 4 ks serverů II 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2023 13.09.2023 09:00
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2023 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 26.09.2023 09:00
Dodávka klíčírenské skříně a kultivačně-pěstebního boxu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2023 12.09.2023 09:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2023-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2023 04.09.2023 09:00
Oprava střechy administrativní budovy s dílnami ZS Brno - Chrlice 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2023 21.09.2023 09:00
Dodávka adaptéru na setí řepky II
podlimitní Zadáno 17.08.2023 07.09.2023 09:00
Poskytování provozní podpory IS Samoobslužné webové aplikace Odborné způsobilosti 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2023 18.08.2023 09:00
Dodávky technických plynů a nájmy obalů 2023 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2023 15.08.2023 09:00
IS NOU - upgrade modulu SEO, vytvoření modulu DUS REQUEST, upgrade modulu Fakturace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2023 18.07.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››