Profil zadavatele: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka secího stroje II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 09.08.2021 10:00
Dodávka rozmetadla mrvy II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2021 09.08.2021 09:00
Dodávka plynové kotelny na ZS Vysoká II 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.07.2021 16.08.2021 10:00
Nákup mobilních telefonů II a III 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2021 28.07.2021 09:00
Dodávka Homogenizátor vzorků (oscilační mlýn) 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2021 21.07.2021 09:00
Dodávka Real Time PCR Cycler 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2021 19.07.2021 10:00
Dodávka 5 kusů kolových traktorů
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2021 09.08.2021 10:00
Dodávka automatického extraktoru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2021 19.07.2021 08:00
Dodávka 5 ks multifunkčních chodbových tiskáren - část II 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2021 30.06.2021 10:00
Dva optické emisní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem ICP – OES s příslušenstvím
nadlimitní Hodnocení 15.06.2021 26.07.2021 08:00
Návrh a implementace interakčního a transakčního portálu klienta VS, úředníka a implementace API pro příjem podání
podlimitní Hodnocení 08.06.2021 21.07.2021 08:00
NIR/MIR analyzátor
podlimitní Vyhodnoceno 04.06.2021 23.06.2021 10:00
Dodávka: Samochodný maloparcelní sklízeč píce a silážní kukuřice
nadlimitní Hodnocení 02.06.2021 26.07.2021 10:00
Dodávka osobních vozidel na CNG
nadlimitní Hodnocení 02.06.2021 20.07.2021 10:30
Dodávka rosiče a neseného postřikovače
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2021 22.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››