Profil zadavatele: Státní zkušebna strojů, akciová společnost

  • Název: Státní zkušebna strojů, akciová společnost
  • IČO: 27146235
  • Adresa:
    Třanovského 622/11
    163 04 Praha 6 - Řepy
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1123.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 518158

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dokončení kanalizace a zrušení žumpy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018
Nákup traktoru pro bezpečnou manipulaci se vzorky II
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 21.08.2017 10:00
Nákup užitkového vozu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2017 24.07.2017 10:00
Úklidové práce
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2015 11.12.2015 00:00
Ostraha areálu SZZPLS, a.s., Praha 6 - Řepy
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2015 10.12.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016