Profil zadavatele: Státní veterinární ústav Jihlava


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka audiovizuální techniky
podlimitní Hodnocení 27.11.2018 13.12.2018 09:00
Kapalinový chromatograf (HPLC) s detektorem diodového pole (DAD)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.11.2018 03.12.2018 14:00
Rozšíření datové kabeláže
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2018 12.11.2018 10:00
Výměna malého nákladního výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2018 27.07.2018 12:00
Dodávka rychlého imunochromatografického testu k diagnostice BSE v objemu 9 500 ks
podlimitní Zadáno 16.03.2018 05.04.2018 09:00
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE v objemu 8 500 ks
podlimitní Zadáno 16.03.2018 05.04.2018 11:00
Stavební úpravy objektu stájové budovy veterinární nemocnice v areálu SVÚ Jihlava
podlimitní Zadáno 24.07.2017 18.08.2017 09:00
Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
podlimitní Zadáno 01.06.2017 21.07.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016