Profil zadavatele: Státní veterinární ústav Jihlava


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE v objemu 8 400 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 18.08.2020 13:00
Dodávka rychlého imunochromatografického testu k diagnostice BSE v objemu 8 500 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 18.08.2020 14:00
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem na principu trojitý kvadrupól (LC-MS/MS) včetně generátoru dusíku, počítače s monitorem a softwaru pro řízení a sběr dat
nadlimitní Zadáno 20.07.2020 18.08.2020 10:00
Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
podlimitní Zadáno 16.07.2020 04.08.2020 09:00
„Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava“
nadlimitní Zadáno 25.06.2020 03.08.2020 10:00
Rekonstrukce VZT v části budovy BSE na SVÚ Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 10:00
Monitorovací systém teploty
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 15.06.2020 13:00
Laboratorní systém
podlimitní Zadáno 07.02.2020 03.03.2020 09:00
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE v objemu 9 500 ks
podlimitní Zadáno 03.05.2019 22.05.2019 09:00
Dodávka rychlého imunochromatografického testu k diagnostice BSE v objemu 9 500 ks
podlimitní Zadáno 03.05.2019 22.05.2019 10:00
Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření – svozová trasa č. 3 a svozová trasa č. 4
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 04.06.2019 10:00
Rozšíření serverového HW a SW, zavedení virtualizace pracovních stanic, sjednocení ověřování uživatelů
nadlimitní Zadáno 06.02.2019 11.03.2019 09:00
Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření
nadlimitní Zadáno 04.02.2019 08.03.2019 10:00
Software na řízení a správu procesů/servisních požadavků organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 14.12.2018 14:00
Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
podlimitní Zadáno 01.06.2017 21.07.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016