Profil zadavatele: Státní veterinární ústav Jihlava


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Svoz a odstranění nebezpečného odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2022 20.06.2022 13:00
Automatizovaná plnička médií včetně mediapreparátoru
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2022 20.04.2022 13:00
Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření
nadlimitní Zadáno 01.02.2022 04.03.2022 10:00
Pepsin pro laboratorní využítí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 15.06.2021 14:00
Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
podlimitní Zadáno 16.07.2020 04.08.2020 09:00
„Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava“
nadlimitní Zadáno 25.06.2020 03.08.2020 10:00
Laboratorní systém
podlimitní Zadáno 07.02.2020 03.03.2020 09:00
Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření – svozová trasa č. 3 a svozová trasa č. 4
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 04.06.2019 10:00
Rozšíření serverového HW a SW, zavedení virtualizace pracovních stanic, sjednocení ověřování uživatelů
nadlimitní Zadáno 06.02.2019 11.03.2019 09:00
Software na řízení a správu procesů/servisních požadavků organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 14.12.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016