Profil zadavatele: Státní veterinární ústav Jihlava


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka včetně montáže vzduchotechnického a chladícího zařízení na laboratoři BSL3 na oddělení virologie SVÚ Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2024 08.04.2024 14:00
Dodávka 2 ks užitkových vozů N1 s chladícím agregátem pro svoz vzorků
podlimitní Zadáno 14.12.2023 08.01.2024 12:00
Plynový chromatograf se dvěma FID (plameno-ionozační detektor) detektory
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2023 22.12.2023 09:00
Dodávka detekčních setů 3M Listeria monocytogenes
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2023 24.10.2023 14:00
Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2023 08.08.2023 14:00
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice BSE
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2023 03.08.2023 14:00
Dodávka kultivačních médií pro průkaz Listeria sp. dle ČSN EN ISO 11290-1,2 - Poloviční bujón podle Frasera a plný bujón podle Frasera a přídavků
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 02.05.2023 14:00
Dodávka detekčních setů 3M - opakované vyhlášení
podlimitní Zadáno 09.02.2023 27.02.2023 09:00
Pronájem zálohovacího zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2022 24.11.2022 12:00
Pepsin pro laboratorní použití
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2022 09.11.2022 14:00
Dodávka 2 ks užitkových vozů N1 s chladícím agregátem pro svoz vzorků
podlimitní Zadáno 07.09.2022 27.09.2022 12:00
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice BSE - OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ
podlimitní Zadáno 15.08.2022 31.08.2022 09:00
Svoz a odstranění nebezpečného odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 20.06.2022 13:00
Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření
nadlimitní Zadáno 01.02.2022 04.03.2022 10:00
Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
podlimitní Zadáno 16.07.2020 04.08.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››