Profil zadavatele: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka laboratorních přístrojů v roce 2019
nadlimitní Hodnocení 17.10.2019 22.11.2019 10:00
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem LC-MS/MS
nadlimitní Zadáno 17.10.2019 18.11.2019 15:00
Rozšíření funkcionality systému pro správu registračních procesů 2019
nadlimitní Zadáno 14.05.2019 18.06.2019 11:00
Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL 2018
nadlimitní Zadáno 13.09.2018 16.11.2018 10:00
Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL
nadlimitní Zadáno 17.07.2018 29.08.2018 10:00
Plynový chromatograf s cool-on-column injektorem, autosamplerem a hmotnostním spektrometrem na bázi jednoduchého kvadrupolu
nadlimitní Zadáno 29.03.2018 02.05.2018 11:00
Technická podpora informačních a komunikačních technologií (ICT) ÚSKVBL
podlimitní Zadáno 01.12.2017 27.12.2017 11:00
„Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL dodatek 3“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2016 31.05.2016 10:00
„Dodávka laboratorních přístrojů“
nadlimitní Zadávání 09.09.2015 26.10.2015 15:00
„Rozvoj systému pro správu registračních procesů 2015“
podlimitní Hodnocení 04.09.2015 22.09.2015 11:00
„VYBUDOVÁNÍ ČISTÝCH PROSTOR LABORATOŘÍ VIROLOGIE“
nadlimitní Zadáno 24.08.2015 28.08.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016