Profil zadavatele: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Novostavba skleníku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 19.04.2021 10:00
Mýtní nahodilá těžba harvestorem + přibližování vyvážečkou březen - duben 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2021 22.03.2021 09:00
Poskytování internetových a fixních hlasových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 07.04.2021 10:00
Mýtní nahodilá těžba harvestorem + přibližování vyvážečkou – únor-březen 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 15.02.2021 09:00
Poptávkové řízení – „Měřící a vzorkovací zařízení pro měření a odběr vzorků stoku po kmeni (stemflow)“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 30.11.2020 10:00
Propan pro teplo
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 27.07.2020 12:00
Rekonstrukce ČOV Strnady
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 08.07.2020 13:00
Rámcová dohoda - sběr semenného materiálu a částí rostlin do Národní banky osiva a explantátů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 11.02.2020 09:00
Laboratorní rozbory pro VS Opočno v letech 2020-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 10.02.2020 12:00
Odborná činnost v rámci výzkumného projektu (evidence plnění)
podlimitní Zadáno 20.04.2018
Rámcová smlouva – tiskařské a polygrafické služby
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 31.10.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016