Profil zadavatele: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Separátory osiva pro Národní banku osiva
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 26.07.2019 12:00
Propan pro teplo
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 26.07.2019 12:00
Rekonstrukce kotelny Strnady
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 29.04.2019 13:00
Rámcová smlouva – tiskařské a polygrafické služby
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 31.10.2017 13:00
Rámcová smlouva - sběr semenného materiálu a částí rostlin na území ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017 23.02.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016