Profil zadavatele: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poptávkové řízení – „Měřící a vzorkovací zařízení pro měření a odběr vzorků stoku po kmeni (stemflow)“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.11.2020 30.11.2020 10:00
Kolaborační řešení přechodu na modernější e‐mail server s rozšířením o další funkce elektronické komunikace
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2020 05.11.2020 12:00
Poptávkové řízení/průzkum trhu – „Výroba totalizátoru – zařízení pro kumulativní měření srážek během zimního období“
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.10.2020 30.10.2020 10:00
Termokomora (vestavba do ocelokůlny)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2020 29.09.2020 12:00
Poptávkové řízení - nákup pelet pro topnou sezónu 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 21.09.2020 10:00
Poptávkové řízení - Materiál a přístrojové vybavení pro sestavení 2 ks hydrologické stanice měření půdní vlhkosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2020 17.09.2020 12:00
Mýtní nahodilá těžba harvestorem + přibližování vyvážečkou III.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 14.09.2020 10:00
Materiál pro sestavení přístrojů pro stanovení transpiračního proudu s vestavěným přírůstoměrem (SAP_FLOW)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020 17.08.2020 12:00
Poptávkové řízení/průzkum trhu – telefonní ústředna VÚLHM – ústředí Strnady
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020 12.08.2020 12:00
Propan pro teplo
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 27.07.2020 12:00
Rekonstrukce ČOV Strnady
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 08.07.2020 13:00
Vytvoření centrálního datového úložiště
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 22.06.2020 12:00
Rámcová dohoda - sběr semenného materiálu a částí rostlin do Národní banky osiva a explantátů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 11.02.2020 09:00
Laboratorní rozbory pro VS Opočno v letech 2020-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 10.02.2020 12:00
Poptávkové řízení - Sestava infračerveného digitálního radiometru
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2019 31.10.2019 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››