Profil zadavatele: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.
  • IČO: 00027049
  • Adresa:
    Žabovřeská 250
    15600 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_46.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 511508

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kontinuálního průtokového analyzátoru a vysokoteplotního spalovacího analyzátoru pro automatické stanovení celkového dusíku, uhlíku a anorganického uhlíku
podlimitní Vyhodnoceno 13.08.2021 15.09.2021 13:00
Dodávka obědů 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2020 30.12.2020 14:00
Dokument management systém a elektronizace formulářových agend
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 15.05.2020 14:00
Nájem multifunkčních zařízení a poskytování souvisejících dodávek a služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2020 06.05.2020 14:00
Úklid administrativní budovy VÚMOP, v.v.i. Praha - Zbraslav
podlimitní Zadáno 10.01.2019 04.02.2019 13:00
Smlouva o poskytování poradenských a dalších služeb v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.05.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016