Profil zadavatele: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i.
  • IČO: 00027049
  • Adresa:
    Žabovřeská 250
    15600 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_46.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 511508

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní zajištění činností v oblasti BOZP a PO
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 14.03.2023 14:00
Úklid administrativní budovy VÚMOP, v.v.i., Praha - Zbraslav
podlimitní Zadáno 02.02.2023 24.02.2023 13:00
Dodávka obědů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2022 30.11.2022 14:00
Dodávka diskového pole pro produkční data
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2022 21.10.2022 14:00
Nájem multifunkčních zařízení a poskytování souvisejících dodávek a služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2020 06.05.2020 14:00
Úklid administrativní budovy VÚMOP, v.v.i. Praha - Zbraslav
podlimitní Zadáno 10.01.2019 04.02.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016