Předběžná tržní konzultace k VZ na zajištění služeb mobilního operátora
Datum poslední změny 06.08.2018 09:56:59

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit jménem Ministerstva zemědělství, které připravuje centrální veřejnou zakázku na zajištění služeb mobilního operátora. V rámci předběžné tržní konzultace (§ 33 zákona o zadávání veřejných zakázek - dále jen "ZZVZ") si Vám dovolujeme nabídnout možnost vyjádřit se ke zvažovaným zadávacím podmínkám.

Naším cílem je nastavení transparentních zadávacích podmínek. Chceme, aby zadávací podmínky vyhovovaly všem relevantním dodavatelům.

V příloze této zprávy naleznete zvažované zadávací podmínky, které zároveň byly rozeslány potenciálním dodavatelům. Zvažované zadávací podmínky jsou uveřejněny neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatel v sekci „Informace zadavatele“ na internetové adrese https://zakazky.eagri.cz/.

Vaše aktivní účast v předběžné tržní konzultaci nemá vliv na účast v zadávacím řízení. Pouze, pokud na základě Vašeho podnětu budou upraveny zadávací podmínky, musíme tuto skutečnost uvést do zadávací dokumentace, včetně identifikace vaší společnosti (§ 36 ZZVZ).

Vámi připomínkované dokumenty zašlete, prosím, do 24. 7. 2018 do na emailové adresy dana.kounovska@mze.cz a daniel.kulhavy@mze.cz.

Předem děkujeme za spolupráci.

Mgr. Daniel Kulhavý
Ministerstvo zemědělství
Oddělení centrálního zadávání

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace