Veřejná zakázka: Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10492
Systémové číslo: P18V00000307
Evidenční číslo zadavatele: 229160027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-006970
Datum zahájení: 05.03.2018
Nabídku podat do: 05.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Divoká orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ je realizace nedokončeného díla protipovodňové ochrany města Žamberk, která spočívá ve výstavbě liniových opatření, jako jsou nové železobetonové zdi, mobilní hrazení, zemní valy, navýšení stávajících nábřežních zdí a podzemní štětové stěny. Dále budou v rámci VZ zrealizovány přeložky inženýrských sítí (RWE,ČEZ, CETIN, vodovod, kanalizace), opatření na kanalizacích (tabulové uzávěry, zpětné klapky, šoupata), opatření na stávajících vodohospodářských objektech (uzávěr náhonu, úprava jezu). Součástí akce bude i provedení kácení, pasportizace dotčených komunikací a přilehlé výstavby, zpracování dílenských výkresů v nezbytně nutném rozsahu.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 12.03.2018 od 10:00 hodin. Sraz zájemců je v 10:00 hodin na provozním středisku Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 139 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky