Veřejná zakázka: Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p. - část C

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 10678
Systémové číslo VZ: P18V00000493
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Jedná se o část veřejné zakázky: Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p.
Datum zahájení: 10.04.2018
Nabídku podat do: 10.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění nepřetržité ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p. - část C
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Část C

Provádění ostrahy závodu Střední Morava

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je obstarání všech služeb blíže specifikovaných v Obchodních podmínkách zadavatele v podobě závazného návrhu smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č. 2c této výzvy a v příloze č. 6 – Rozsah plnění veřejné zakázky.

Na základě smlouvy uzavřené za účelem splnění veřejné zakázky mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem bude vybraný dodavatel zajišťovat provádění ostrahy areálu provozu Veselí nad Moravou a připojení k pultu centralizované ochrany areálu střediska Těšov a MVE Těšov v Uherském Brodě.

Jedná se zejména o následující činnosti:

- bezpečnostní a hlídací služby,
- běžné informační služby,
- mimořádné hlídací služby a události,
- kontrola a obsluha EPS,
- dohled nad vymezeným parkovacím stáním.


Účastník bude předmět zakázky plnit na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé zadavateli je povinen uhradit škodu v plné výši.

V souvislosti s plněním zakázky je účastník povinen provádět nutná opatření proti vzniku požáru, havárie rozvodů inženýrských sítí. Dále je účastník povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy na úseku BOZP a požární ochrany.

Způsob zajištění ostrahy areálu provozu Veselí nad Moravou bude navržen účastníkem, v případě místního výkonu ostrahy v minimálním rozsahu, v zimním období od 15:00 do 7:00, v letním období od 14:00 do 6:00 hod, o víkendech, ve dnech pracovního klidu a o svátcích je výkon nepřetržitý.
Způsob zajištění areálu střediska Těšov a MVE Těšov, ul. Močidla, Uherský Brod bude spočívat v připojení objektů střediska k pultu centralizované ochrany a provádění ostrahy na podkladě signalizace elektronického zabezpečení objektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 651 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy