Veřejná zakázka: Poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10695
Systémové číslo VZ: P18V00000510
Datum zahájení: 11.04.2018
Nabídku podat do: 18.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb v sítích GSM, NMT, LTE/4G případně dalších dostupných sítí, jiných služeb a výkonů a dalších produktů. Zadavatel požaduje umožnění dodávky mobilních telefonů, modemů, příslušenství k nim (dále jen příslušenství) apod. (vlastní dodávky nejsou předmětem této veřejné zakázky) dle standardních nabídek uchazeče v reálném čase.
Jedná se o poskytování mobilních hlasových a datových služeb a dalších souvisejících služeb. Zadavatel nemusí od počátku trvání využívat všechny služby poskytované uchazečem. Rovněž nemusí využívat do konce trvání smlouvy všechny služby poskytované uchazečem.
Zadavatel si vyhrazuje právo využívat i případné další telekomunikační služby výše neuvedené a to v období trvání plnění zakázky. Pokud není požadavek na cenu specifikován touto zadávací dokumentací, budou služby poskytovány maximálně v prokazatelných cenách určených pro ostatní největší a významné zákazníky.
Bližší vymezení předmětu plnění, technických podmínek a požadavků zadavatele na jednotlivé telekomunikační služby je uvedeno v Příloze č. 1 – Zadávací podmínky – podrobná specifikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky