Veřejná zakázka: Mzdová a personální agenda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10736
Systémové číslo: P18V00000551
Evidenční číslo zadavatele: 37032/2018
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 26.04.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mzdová a personální agenda
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Dodání softwarového nástroje pro vedení mzdové a personální agendy vč. poskytnutí oprávnění k jeho užití (poskytnutí licence). Dále instalace SW do Informačního systému PGRLF, zaškolení zaměstnanců zadavatele a případného dodání příruček (manuálů).

Předmětem plnění je dále poskytování podpory SW spočívající v jeho aktualizacích, a to po dobu 36 měsíců od akceptace SW zadavatelem. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno ve Smlouvě vč. jejích Příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 • IČO: 49241494
 • Poštovní adresa:
  Sokolovská 394/17
  186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky