Veřejná zakázka: VD Těrlicko - oprava injekční clony, č.st. 3152

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10771
Systémové číslo: P18V00000586
Evidenční číslo zadavatele: 1101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-027199
Datum zahájení: 17.05.2018
Nabídku podat do: 12.06.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Těrlicko - oprava injekční clony, č.st. 3152
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace stavby „VD Těrlicko – oprava injekční clony, č.st. 3152“, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o provedení opravy těsnící injekční clony v podloží hráze VD Těrlicko a související obnovu a doplnění zařízení technickobezpečnostního dohledu. Charaketer stavebních prací, dodávek a služeb: vrtné práce – jádrové vrty v omezeném prostoru (celkem cca 6500 m), injektáž vrtů jílocementovou směsí vzestupná a sestupná, dokumentace vrtných prací, vodní tlakové zkoušky vrtů, laboratorní zkoušky vzorků, pažení vrtů, vystrojení vrtů, dodávka měřících zařízení pro technickobezpečnostní dohled, instalace měřících zařízení, odvoz a likvidace suti, geodetické práce. Součástí zakázky je i zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby.

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění, která se uskuteční na místě stavby na vodním díle Těrlicko dne 25. 5.2018 v 9:00 hod. se srazem v areálu čerpací stanice pod hrází vodní nádrže Těrlicko.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 195 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky