Veřejná zakázka: Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 - 0,340 - II. Etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10819
Systémové číslo VZ: P18V00000634
Evidenční číslo zadavatele: 219180021
Datum zahájení: 04.05.2018
Nabídku podat do: 23.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 - 0,340 - II. Etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je realizace stavby " Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř.km 0,000 – 0,340 – II. Etapa",
řešící zkapacitnění koryta drobného vodního toku Křepelka v úseku od ř.km 0,060 po ř.km 0,336, tj. v délce 275,9 m v intravilánu městyse Velké Poříčí. Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 966 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky