Veřejná zakázka: větrolam v k.ú. Habrkovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000660
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1120
Systémové číslo: P14V00001120
Evidenční číslo zadavatele: 209553/2011-MZE-130706
Počátek běhu lhůt: 15.11.2011
Nabídku podat do: 25.11.2011 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: větrolam v k.ú. Habrkovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výsadba větrolamu v k.ú. Habrkovice. Celkem se jedná o výsadbu 922 stromů a 1250 keřů vč. Jejich jednoleté údržby. Výsadba bude provedena v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Agrostav projekce, T. G. Masaryka 1009, Litomyšl, odpovědný projektant Ing. Eva Tmějová.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky