Veřejná zakázka: Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11318
Systémové číslo: P18V00001133
Datum zahájení: 09.08.2018
Nabídku podat do: 21.08.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení a zpracování projektové dokumentace k ohlášení stavby, popřípadě k žádosti o vydání stavebního povolení „Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zadáním rozsahu stavby vypracovaným provozem Šumperk, provozním technikem Zdeňkem Večerkou dne 28. 11. 2016 (dále jen „Zadání rozsahu stavby“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DSP“).
- projektové dokumentace pro provádění stavby/pro výběr zhotovitele stavby dle relevantních právních předpisů, a v souladu se Zadáním rozsahu stavby a zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DPS“).
- plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu správními předpisy dle předchozí věty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 689 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky