Veřejná zakázka: Vyhotovení návrhu KPÚ v k.ú. Poněšice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000691
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1148
Systémové číslo: P14V00001148
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ44685/2011-130714
Počátek běhu lhůt: 05.12.2011
Nabídku podat do: 19.12.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení návrhu KPÚ v k.ú. Poněšice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) v katastrálním území Poněšice: 133 ha (blíže viz. přílohy) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí a ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky