Veřejná zakázka: Inovace studovny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11674
Systémové číslo: P18V00001487
Evidenční číslo zadavatele: 13/2018 - 1010
Datum zahájení: 09.10.2018
Nabídku podat do: 24.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inovace studovny
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavební části (dále také jen „Fáze 1“) inovace prostoru studovny Knihovny Antonína Švehly, a to v souvislosti s architektonickou částí (dále také jen „Fáze 2“) inovace prostoru studovny Knihovny Antonína Švehly, kdy zhotovitelem obou částí inovace studovny (Fáze 1 a Fáze 2) bude jeden vybraný dodavatel této veřejné zakázky a objednatelem stavební části inovace studovny (Fáze 1) bude Státní veterinární správa České republiky, se sídlem Slezská 100/7 120 00 Praha 2, IČO: 00018562 a objednatelem architektonické části inovace studovny (Fáze 2) bude Ústav zemědělské ekonomiky a informací, se sídlem Mánesova 1453/75120 00 Praha 2, IČO: 00027251. Cílem provedení inovace studovny je vytvořit prostor, který bude vyhovovat aktuálním nárokům a potřebám Knihovny Antonína Švehly a zároveň bude odrážet význam a architektonický styl celé budovy.

Veřejná zakázka je zadávána na základě spolupráce zadavatelů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 678 481 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • IČO: 00027251
 • Poštovní adresa:
  Mánesova 1453/75
  12000 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512975

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mánesova 1453/75
12000 Praha 2

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky