Veřejná zakázka: Krokovický p., ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11918
Systémové číslo VZ: P18V00001731
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.12.2018
Nabídku podat do: 17.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Krokovický p., ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb), spočívající zejména ve zkapacitnění, stabilizaci a úpravě stávajícího koryta Krokovického potoka. Stávající poškozené zdi budou odbourány a nahrazeny novými tížnými zdmi s betonovými základy, vnitřním výplňovým zdivem z kamene na cementovou maltu. Dno bude upraveno tak, aby při nižších průtocích bylo zajištěno soustředěného průtoku a vyššího vodního sloupce pomocí
0,4 m široké kynety. Pohledový líc zdiva bude vyzděn z lomového kamene skládaného metodou kyklopského zdiva v tloušťce 0,3 m. Dno bude odstraněno a nahrazeno kamennou dlažbou do betonu s hrubým vyspárováním. Současně s výstavbou bude provedeno vybudování nového zaústění Krokovického potoka do Moravské Dyje. Zmiňované zdi budou vybudovány po celé délce řešeného úseku a navážou tak na výustní objekt z kamenné rovnaniny s vyklínováním, která bude zavázána pravobřežně do koryta Moravské Dyje

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 813 625 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky