Veřejná zakázka: Kompexní pozemková úprava v k.ú. Šanov nad Jevišovkou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000110
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1199
Systémové číslo: P14V00001199
Evidenční číslo zadavatele: 208692/2011-MZE-13303
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.02.2012
Nabídku podat do: 02.04.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kompexní pozemková úprava v k.ú. Šanov nad Jevišovkou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šanov nad Jevišovkou včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav - mapa DKM.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 400 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce Ústřední pozemkový úřad
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky