Veřejná zakázka: Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Brozany nad Ohří lokalita V Lukách, K Brňanům a v k.ú. Hostěnice u Brozan lokalita U Klimenta

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000109
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1204
Systémové číslo: P14V00001204
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ4364/2012-130737
Počátek běhu lhůt: 08.02.2012
Nabídku podat do: 24.02.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Brozany nad Ohří lokalita V Lukách, K Brňanům a v k.ú. Hostěnice u Brozan lokalita U Klimenta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy v části katastrálního území Brozany nad Ohří, v lokalitách V Lukách a K Brňanům, a části katastrálního území Hostěnice u Brozan, v lokalitě U Klimenta (dále jen „JPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv s následným zápisem do katastru nemovitostí. JPÚ bude řešeno území o rozloze cca 314 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 727 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Litoměřice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky