Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Borovany u Milevska

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000105
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1210
Systémové číslo: P14V00001210
Evidenční číslo zadavatele: 24767/2012-MZE-130718
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.02.2012
Nabídku podat do: 05.03.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Borovany u Milevska
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Borovany u Milevska, obec Borovany, okres Písek, kraj Jihočeský, včetně geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhlášky 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledků do katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 834 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Písek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky