Veřejná zakázka: Stravování zaměstnanců správy Povodí Odry, státní podnik (zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12160
Systémové číslo: P19V00000205
Evidenční číslo zadavatele: 1174
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-006890
Datum zahájení: 27.02.2019
Nabídku podat do: 20.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stravování zaměstnanců správy Povodí Odry, státní podnik (zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravování zaměstnanců Povodí Odry, státní podnik v budově správy podniku na adrese Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, tj. příprava, dovoz, výdej jídel a služby spojené s provozováním výdejny jídel. Jedná se o přípravu, dovoz a výdej jídel pro cca 110 denně se stravujících zaměstnanců. Stravování bude zajištěno formou bezobjednávkového systému, tj. bez nutnosti předchozího objednávání zaměstnanci.
Minimální požadovaná skladba menu pro výdejnu jídel je polévka, hlavní jídlo, salát a nápoj. Průměrný počet vydaných jídel za den je: polévky 40 ks, hlavní jídla 110 ks (z toho 55 ks běžných hl. jídel a 55 ks speciality), saláty 25 ks.

Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném režimu podle § 129 ZZVZ postupem podle § 3 písm. i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. V nastavení zakázky je uveden druh zadávacího řízení "otevřené řízení" jen z formálních důvodů, jelikož nastavení elektronického nástroje EZAK neumožňuje zvolit zjednodušený režim.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 520 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky