Veřejná zakázka: VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12189
Systémové číslo: P19V00000234
Evidenční číslo zadavatele: 129190001
Datum zahájení: 04.03.2019
Nabídku podat do: 25.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSJ), výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby (IČ).
Předmětem projektu bude návrh sanace poruch návodního líce VD Vrchlice jako zdroje průsaků na líc vzdušný a návrh celoplošné sanace betonů vzdušného líce.
Součástí předmětu plnění je i výkon autorského dozoru (AD) v průběhu realizace stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 892 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky