Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Louňovice pod Blaníkem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000106
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1220
Systémové číslo: P14V00001220
Evidenční číslo zadavatele: 20/K10(114)
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.02.2012
Nabídku podat do: 16.04.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Louňovice pod Blaníkem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v katastrálním území Louňovice pod Blaníkem, městys Louňovice pod Blaníkem. . Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KPÚ) ve shora uvedeném katastrálním území (k.ú.). Dílo bude provedeno, včetně souvisejících geodetických prací a předání výsledků zeměměřických činností Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Benešov v rozsahu a kvalitě dle požadavků KP a v souladu s platnými právními předpisy. Schválený návrh KPÚ bude sloužit k obnově katastrálního operátu a bude zhotoven v souladu se zákony, předpisy a doporučenými metodami platnými pro pozemkové úpravy a pro obnovu katastrálního operátu v den odevzdání díla nebo jeho ucelené části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 589 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Benešov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky