Veřejná zakázka: PHM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12409
Systémové číslo: P19V00000454
Evidenční číslo zadavatele: VZ2018Ř757
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60058459
Datum zahájení: 25.04.2019
Nabídku podat do: 15.05.2019 09:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PHM
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 1 rok s dodavateli zajišťujícími dodávky níže uvedených pohonných hmot do čerpací stanice zadavatele nacházející se v areálu zadavatele, na adrese Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, přičemž četnost a objem dodávek se bude řídit aktuálními potřebami zadavatele a nemusí tedy být po trvání rámcové dohody konstantní.
Zadavatel požaduje dodání následujících pohonných hmot:
• Motorová nafta MN, norma EN 590, třída B, F;
• Benzin Natural BA – 95N.
Nabídková cena dodavatelů musí zahrnovat veškeré náklady nutné k dodání pohonných hmot do místa plnění, a to včetně marže a příslušných daní (vyjma DPH).
Maximální předpokládaný objem dodávek činí (na základě zkušeností zadavatele z minulých let):
• Motorová nafta: 180.000 l
• Benzin Natural: 10.000 l

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • IČO: 00027014
 • Poštovní adresa:
  Přátelství 815
  104 00 Praha 10 - Uhříněves
 • Název oddělení: Default
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60058459

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků