Veřejná zakázka: Provedení auditu v letech 2019 - 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12470
Systémové číslo: P19V00000515
Evidenční číslo zadavatele: 1193
Datum zahájení: 07.05.2019
Nabídku podat do: 22.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení auditu v letech 2019 - 2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení auditu účetnictví let 2019, 2020 a 2021, ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. daného roku, dále pak ověření výroční zprávy objednatele za tyto roky a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami (pokud bude zpracovávána) v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví, zákona o auditorech a občanského zákoníku, případně dalšími platnými právními předpisy. Státní podnik je ve smyslu § 17b odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, povinen zajistit ověření účetní závěrky auditorem.
Podrobné požadavky na rozsah služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 Obchodní podmínky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava
podatelna, kancelář č. 120

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky