Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásném Buku u mostu na Zahrady

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12623
Systémové číslo: P19V00000668
Datum zahájení: 07.06.2019
Nabídku podat do: 24.06.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásném Buku u mostu na Zahrady
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V předmětném úseku je koryto toku opevněno opěrnými kamennými zdmi, které jsou velmi poškozené. Projekt řeší opravy opěrných zdí z kamene nasucho a z kamenného zdiva na cementovou maltu a ve vhodných úsecích nahrazuje opěrné zdi šikmým svahem s opevněním figurou z lomového kamene. Práce je třeba koordinovat s plánovanou rekonstrukcí silnice č.II/265 (SUSUK) a přeložkou podzemních kabelů CETIN a dočasným přemístěním podpěrného sloupu vrchního kabelu CETIN.
Stavba je tvořena čtyřmi stavebními objekty:
SO 01 Opravy opevnění
SO 02 Rekonstrukce opevnění
SO 03 Vegetační úpravy
SO 04 Přeložka kabelu CETIN (dočasná přeložka podpěrného sloupu CETIN).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 774 584 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky