Veřejná zakázka: Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř.km 72, 780-72,850

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12733
Systémové číslo: P19V00000776
Evidenční číslo zadavatele: 122190028
Datum zahájení: 08.07.2019
Nabídku podat do: 29.07.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chrudimka, Trhová Kamenice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř.km 72, 780-72,850
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odtěžení naplaveného sedimentu z koryta toku v úseku ř.km 72,780 - 72,850, jeho naložení, odvoz a uložení v souladu s platnou legislativou. Odtěžením sedimentu bude
odstraněna závažná závada na toku a bude eliminováno riziko rozlivu na okolní pozemky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 270 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky