Veřejná zakázka: Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, stupně 13 a 16 (č.st. 3041)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12739
Systémové číslo: P19V00000782
Evidenční číslo zadavatele: 1226
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2019
Nabídku podat do: 12.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, stupně 13 a 16 (č.st. 3041)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících betonových spádových stupňů na přivaděči Vyšní Lhoty - Žermanice v km 4,972 (SO 03 - stupeň č. 13) a km 4,158 (SO 04 - stupeň č.16), včetně navazujícího opevnění koryta v nadjezí a podjezí těchto spádových stupňů. Stavební práce budou zahrnovat opravu dna a břehů v nadjezí a podjezí, opravu přelivné hrany, opravu bočních zdí vývaru a zavazovacích betonových křídel. Součástí stavebních prací budou dále injektážní práce v podloží stupňů a chemická injektáž zjištěných poruch stávajících betonových konstrukcí. Součástí veřejné zakázky jsou také vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby - zařízení staveniště, geodetické práce, vypracování dokumentace skutečného provedení atd. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Po hodnocení nabídek bude v souladu s § 121 zákona provedena elektronická aukce. K realizaci elektronické aukce bude využito elektronického aukčního systému PROEBIZ, viz příloha č. 7 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky