Veřejná zakázka: Vojtovický potok PB 5, Petrovice u Skorošic, km 2,745 - 4,744, stavba č. 5Z08

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12893
Systémové číslo: P19V00000936
Evidenční číslo zadavatele: 1210
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-026795
Datum zahájení: 31.07.2019
Nabídku podat do: 29.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vojtovický potok PB 5, Petrovice u Skorošic, km 2,745 - 4,744, stavba č. 5Z08
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
Jedná se o provedení stabilizace koryta vodního toku Vojtovický potok PB5 (Petrovický potok) v úseku km 2,745 – 4,744 před účinky eroze. Stabilizace koryta vodního toku bud provedena prvky podélného a příčného opevnění, tj. balvanitý skluz, balvanité přehrážky, záhozová patka, zához z lomového kamene, kamenná rovnanina, kamenné prahy, betonové opěrné zídky (příp. s obkladem). Profil koryta toku bude pročištěn a břehové nátrže zasypány. V rámci objektu SO 02 bude provedena přeložka přípojky vodovodu. Součástí zakázky je také odstranění původních konstrukcí včetně likvidace suti a zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 592 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky