Veřejná zakázka: VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum) - tržní konzultace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 12904
Systémové číslo: P19V00000947
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.07.2019
Nabídku podat do: 15.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum) - tržní konzultace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro výběr varianty a přípravu stavby „VD Skalička“ v souladu Zadáním zpracovaným společností SG Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, březen 2019 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. Za každý subjekt s ohledem na omezené prostorové možnosti se mohou předběžné tržní konzultace nejvýše 2 zástupci za každý subjekt.

Zájemci o účast na předběžné tržní konzultaci potvrdí svoji účast registrací na adrese zakazky@pmo.cz nejpozději do 14. 8. 2019. V registraci dodavatelé uvedou název společnosti (dodavatele) a jména osob, které se konzultace zúčastní.

Předběžná tržní konzultace se uskuteční 15. 8. 2019 v 10:00 v sídle zadavatele v zasedací místnosti 709.

Zadavatel požaduje, aby účastníci předběžné tržní konzultace doložili své oprávnění k plnění předmětu veřejné zakázky, a to předložením živnostenského oprávnění pro obor geologické práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se nepodávají, zájemci o účast na předběžné tržní konzultaci potvrdí svoji účast registrací na adrese zakazky@pmo.cz nejpozději do 14. 8. 2019

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy