Veřejná zakázka: Mrlina, Rašovice - Havransko, nánosy na bermách, ř.km 6,642-7,978

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12921
Systémové číslo: P19V00000964
Evidenční číslo zadavatele: 119170015
Datum zahájení: 02.08.2019
Nabídku podat do: 20.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mrlina, Rašovice - Havransko, nánosy na bermách, ř.km 6,642-7,978
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace akce spočívající v odtěžení sedimentů z profilu koryta řeky Mrliny. Zájmový úsek toku Mrlina se nachází mezi obcí Rašovice a částí obce Havransko. Odstranění nánosů bude probíhat na bermách v úseku ř. km 6,642 – 7,978 a v korytě toku Mrliny v úseku ř. km 7,351 – 7,978. Celkem bude vytěženo cca 4071 m3 sedimentu na bermách. Vytěžený sediment bude uložen na dočasné deponii pro následné využití na terénní úpravy při údržbě toků. Část sedimentu bude využita pro opravy přejezdů hrází. Ze dna toku bude vytěženo celkem 230 m3 sedimentu, který bude kvůli nevhodné zrnitosti odvezen na skládku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 135 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky