Veřejná zakázka: Modifikace kamerového systému v Národním zemědělském muzeu, pobočka Praha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13377
Systémové číslo: P19V00001419
Evidenční číslo zadavatele: 88 - p - 2019; NZM/2019/1531
Datum zahájení: 04.11.2019
Nabídku podat do: 25.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modifikace kamerového systému v Národním zemědělském muzeu, pobočka Praha
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) je modifikace stávajícího kamerového systému vč. jeho rozšíření v budově NZM, pobočka Praha na systém s celkovým počtem 77 kamer, a to s využitím současných 22 kamer. Řešení je rozděleno na technologické požadavky a jednotlivé rozmístění kamer. Celé dílo musí umožňovat sledovat živý obraz ze všech kamer, pořizovat záznam ze všech kamer a tento záznam archivovat, exportovat potřebný záznam a administrovat celý systém z několika klientských stanic najednou.
Kamerový systém bude tvořit celé funkční dílo, tj. dodavatel musí zajistit, aby došlo k nainstalování celého díla jako funkčního celku. Součástí veřejné zakázky je i zpracování projektu skutečného provedení kamerového systému v budově NZM, pobočka Praha.
Všechny nové kamery i videomanagement software musí být plně kompatibilní se stávajícími kamerami a musí tvořit jeden celek. Všechny kamery (nové i stávající) musí pro záznam využívat datové úložiště, které je používáno NZM. Před zahájením vlastní realizace kamerového systému dodavatel doloží, že veškerá technická zařízení jsou určena pro český trh.
U kamer bude možno si vybrat typ kodeku, ve kterém budou uložena data. Vyžaduje se podpora minimálně kodeků H.264 a MxPEG. V obrazu panoramatických a hemisférických kamer bude možno jak v kameře, tak v videomanagement software plynule digitálně natáčet, naklápět a přibližovat si obraz a napravovat zakřivení obrazu.
Podrobnější specifikace VZMR je uvedena v technické dokumentaci „NZM - CCTV systém“ zpracované firmou Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (dále je „ZD“). Předpokládaný rozsah prací je dále uveden v položkovém rozpočtu v neoceněné verzi (výkaz výměr), který je v příloze č. 4 této ZD.

Kód a název komodity v číselníku NIPEZ: 35120000-1 Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kostelní 1300/44
170 00 Praha 7

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky