Veřejná zakázka: Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel na období 2020 - 2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13401
Systémové číslo: P19V00001443
Evidenční číslo zadavatele: 1239
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-040788
Datum zahájení: 13.11.2019
Nabídku podat do: 06.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel na období 2020 - 2025
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku Povodí Odry, státní podnik proti vybraným rizikům, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel na období 2020 až 2025.
Veřejná zakázka je dle § 101 Zákona rozdělena na 7 částí:
Část č. 1 - Pojištění proti živelním pohromám
Část č. 2 - Pojištění odpovědnosti za újmu
Část č. 3 - Pojištění proti krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením
Část č. 4 - Pojištění elektronických zařízení
Část č. 5 - Pojištění strojního zařízení
Část č. 6 - Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
Část č. 7 - Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu plavidel

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy